GŁÓWKA PRACUJE – zajęcia popołudniowe dla dzieci w wieku 3 – 4 lata


Zajęcia dla przedszkolaków wspierające rozwój poznawczy i intelektualny. Podczas zajęć dzieci biorą udział w ćwiczeniach uważności, pamięci, koordynacji oko – ręka w atmosferze wspaniałej zabawy tematycznej. Każde spotkanie bazuje na motywie przewodnim, w czasie zajęć wprowadzane jest wiele ćwiczeń i zabaw, które wspierają dzieci w rozwoju uważności, zaspokajają ich ciekawość poznawczą, ale również pokazują, że zabawa bez tabletu może być ciekawą przygodą.

Każde zajęcia dzielą się na 3 bloki.
BLOK 1: wprowadzenie do tematu oraz zabawa sensoryczna / zabawa ćwicząca rękę (pęsetki, spinacze – wszystko w idei metodyki Montessori).
BLOK 2: zajęcia wspierające pamięć – wprowadzenie podstawowych mnemotechnik, ćwiczenie uważności i koncentracji uwagi, żonglowanie oraz ćwiczenia matematyczne i wprowadzenie do pisania (ćwiczenia grafomotoryczne).
BLOK 3: wspólny eksperyment lub masa plastyczna oraz krąg pożegnalny.