POMYSŁY na ZMYSŁY

Cykl zajęć wspierających rozwój małych dzieci
od 10 mcy -3 lat


Te niezwykłe, ogólnorozwojowe spotkania zostały przygotowane specjalne dla najmłodszych dzieci i ich opiekunów. Autorski program zajęć oparty jest na naturalnej potrzebie zabawy, chęci poznawania świata i spontaniczności maluchów. Prowadzone w kameralnej grupie zabawy wspomagają wszechstronny rozwój dzieci i pokazują rodzicom jak w ciekawy oraz bezpieczny sposób rozwijać wszystkie zmysły.

Podczas spotkań dzieci angażowane są w radosne, ogólnorozwojowe aktywności, uczą się samodzielności i interakcji z innymi, wzmacniają więź z opiekunem, co przekłada się na przyszłe relacje. Dla rodziców to szansa na poszerzenie własnych umiejętności wychowawczych, wymianę doświadczeń z innymi rodzicami i zasięgnięcie porady. Każde spotkanie to nowa przygoda, która pomoże Waszym maluchom rozwinąć skrzydła.

Po zajęciach w naszej kawiarni czeka miejsce z odpowiednim wyposażeniem do nakarmienia maluszków, wspólne rozmowy oraz nieograniczony czas zabawy swobodnej na Sali Zabaw.
POMYSŁY na ZMYSŁY to:
•	Aktywne spędzenie czasu z dzieckiem i nabycie umiejętności wspólnych zabaw, rozwijających 
kluczowe umiejętności maluchów • Twórcze aktywności prowadzone w inspirującym i bezpiecznym otoczeniu z wykorzystaniem
ciekawych rekwizytów, m.in. chusty animacyjnej, instrumentów muzycznych, torów przeszkód, piórek,
woreczków, farb oraz przedmiotów codziennego użytku takich jak mąka, ziarna, galaretka,
kisiel czy piasek • Rozwijanie zachowań społecznych poprzez zorganizowane zabawy w grupie rówieśniczej
oraz przygotowanie i adaptacja maluchów do późniejszej samodzielności w grupach przedszkolnych • Aktywności i zajęcia inspirowane m.in. metodą Ruchu Rozwijającego, Zabawami fundamentalnymi,
Integracją Sensoryczną oraz Pedagogiką Zabawy z wykorzystaniem wielu piosenek,
zabaw muzycznych i aktywności ruchowych oraz sportowych • Rozwój intelektualny maluchów poprzez proponowane zajęcia i aktywności. m.in zabawy paluszkowe,
wyliczanki, proste zabawy matematyczne i konstrukcyjne • Rozwój wyobraźni, twórczości, kreatywności oraz małej motoryki poprzez zabawy manualne
z wykorzystaniem wielu materiałów • Możliwość swobodnej aktywności, eksploracji otoczenia poprzez radosną zabawę w towarzystwie
opiekunów pod okiem doświadczonego prowadzącego.

Grupy wiekowe:
Pomysły na zmysły 1	10-15 M
Stawiamy pierwsze kroki, uczymy się pierwszych piosenek, rozwijamy świadomość
własnego ciała, poznajemy otaczający nas świat poprzez zabawy sensoryczne
Pomysły na zmysły 2 16-24 M Poznajemy zabawy plastyczne, rozwijamy mowę poprzez wesołe wierszyki i piosenki, rozwijamy dużą motorykę poprzez zabawy ruchowe i muzyczne, dotykamy i poznajemy kolejne
materiały i rekwizyty z otaczającego nas świata
Pomysły na zmysły 3 2-3 L Uczymy się samodzielności, ćwiczymy małą motorykę i rozwijamy wyobraźnię, poznajemy nowe zabawy
plastyczne i twórcze, śpiewamy piosenki i ćwiczymy zmysł równowagi, zadajemy pytania i rozmawiamy