MINI PRZEDSZKOLE
adaptacyjne zajęcia ogólnorozwojowe, dla dzieci w wieku 2-4 lata


Trzygodzinne zajęcia „Mini Przedszkole” zostały zaprojektowane w taki sposób, aby w możliwie szerokim zakresie stymulować rozwój umiejętności i wiedzy dziecka oraz przygotować je do bezstresowego startu przedszkolnego.

Głównym celem zajęć jest:
 • oswojenie i odnalezienie się dziecka w nowej dla niego sytuacji, nabycie zaufania i prawidłowej oceny zdarzeń (świetnie się bawię, a następnie rodzic/opiekun mnie odbiera)
 • wykształcenie pozytywnych interakcji z grupą rówieśników i dorosłymi opiekunami
 • rozwój umiejętności i wiedzy dziecka, z zachowaniem naszego głównego założenia „rozwój przez zabawę”.
 • nauka komunikowania własnych potrzeb, umiejętność nazwania i wyrażenia emocji, ćwiczenie samodzielności podczas jedzenia, czynności higienicznych i innych
 • radosne i aktywne spędzenie czasu
Odnalezieniu się dziecka w nowej sytuacji sprzyja:
 • przyjazna atmosfera, bezpieczna przestrzeń, specjalnie zaprojektowany program zajęć, angażujący dzieci w wesołe i rozwijające zabawy
Trzygodzinne spotkanie składa się z bloków: edukacyjnego, muzyczno-ruchowego, plastycznego i relaksacyjnego, w ramach których:
 • dbamy o rozwój koncentracji i pamięci, koordynacji wzrokowo–słuchowej, świadomości własnego ciała oraz dużej i małej motoryki
 • rozwijamy kreatywność i wyobraźnię, pobudzamy umiejętność logicznego myślenia, poszerzamy wiedzę ogólną
 • kształtujemy umiejętności interpersonalne, które są kluczem do swobodnego odnalezienia się w grupie
 • prowadzimy trening czystości, stosujemy zasady dobrego wychowania, ćwiczymy aparat mowy podczas wesołych zabaw logopedycznych

Przed Przedszkole prowadzone jest w kameralnej grupie. Na zajęciach wykorzystujemy aktywne 
metody pracy z dziećmi, dzięki którym Wasze maluchy uczą się i poznają świat 
poprzez twórczą zabawę.

Ramowy rozkład zajęć:
10.00 – 10.15	Zabawy na powitanie 
10.15 – 10.30	Logopedia
10.30 – 11.30	Blok edukacyjny i muzyczno-ruchowy 
11.30 – 11.50	Trening czystości i śniadanko 
11.50 – 12.20	Zabawy dowolne w grupie (zabawki edukacyjne)
12.20 – 12.30	Relaksacja, czytanie
12.30 – 12.50	Blok plastyczny
12.50 – 13.00	Pożegnanie 
13.00 – Zabawa swobodna na Sali Zabaw 

Cennik:
Karnet na 4 zajęcia – 175 zł (zajęcia 1 raz w tygodniu)
Karnet na 8 zajęć  – 335 zł (zajęcia 2 razy w tygodniu)
Karnet na 12 zajęć – 485 zł (zajęcia 3 razy w tygodniu)
Karnet na 16 zajęć – 565 zł (zajęcia 4 razy w tygodniu)
Karnet na 20 zajęć – 650 zł (zajęcia 5 razy w tygodniu)

Grupy wiekowe: 2-2,5 oraz 2,5 – 4L