D Ź W I Ę K i R U C H
zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami tańca


Każde dziecko ma naturalną potrzebę ruchu i zabaw przy muzyce. MALINOWO przygotowało dla Państwa pociech autorski program zajęć muzyczno-ruchowych zawierający metody umuzykalniania i rozwijania zdolności muzyczno-ruchowych dzieci. Zajęcia te pomogą w kształtowaniu wrażliwości na muzykę, nauczą właściwych reakcji na bodźce muzyczne i aktywnego słuchania muzyki, wydobędą niezmierzone pokłady twórczej ekspresji.


DŹWIĘK i RUCH to:
• Zabawy z instrumentami muzycznymi oraz wieloma ciekawymi rekwizytami,
  rozwijające poczucie rytmu i kształtujące słuch muzycznych
• Zabawy usprawniające koordynację ruchową, pamięć oraz estetykę ruchu
• Wprowadzenie do nauki gry na różnorodnych instrumentach
• Aktywności taneczne w kole, na siedząco, do muzyki klasycznej, które pozwolą 
  kształtować umiejętność rozumienia i przeżywania muzyki, a także rozwijania 
  własnej ekspresji
• Współpraca w grupie, naturalne rozładowanie emocji, kształtowanie orientacji 
  przestrzennej oraz świadomości własnego ciała
• Wciągające zabawy i ciekawe scenariusze każdego spotkania 
• Muzyczne zabawy relaksacyjne na koniec intensywnych zajęć
Grupy wiekowe: 
Dźwięk i ruch 1		2-3 lata